Högskolan i Kalmar får miljonbidrag

Nu skjuts mer pengar till forskningen på Högskolan i Kalmar.

Den naturvetenskapliga institutionen får ett bidrag på 8,4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Bidraget fördelas mellan fem olika naturvetenskapliga projekt.

Samtidigt delar Forskningsrådet Formas ut drygt fem och en halv miljoner kronor till ytterligare två forskningsprojekt på Högskolan i Kalmar. Forskningen bedrivs inom evolutionsbiologi och akvatisk ekologi.