Beslut om skolneddragning står fast

Inga förändringar i besluten är att vänta inför demonstrationerna mot neddragningarna inom förskolan i Ronneby kommun på måndag, enligt ansvariga politiker.

Förskole- och grundskolenämdens ordförande Nils Ingmar Thorell (fp) fast vid besluten om att dra in 18jänster.

Han berättar att han kommer närvara och lyssna på demonstrationen, men menar också att det råder stor enighet inom kommunen om dra in tjänsterna.

Pengarna från indragningarna på personal inom både förskola och grundskola ska användas för att finansiera mer pedagogiska hjälpmedel och läsfrämjande insatser i grundskolan berättar Nils Ingmar Thorell.

                                                               Therese Forsberg

                                                            therese.forsberg@sr.se