Veterinär i Skaraborg prickas

En veterinär i västra Skaraborg får en erinran sedan en katt dött strax efter en operation.

Katten det handlar om hade en längre tid haft problem med att kissa, och när ägarna tog sin katt till veterinären konstaterade han att urinblåsan var sprängfylld och behövde tömmas.

Men det satt en lite sten i vägen i urinröret, och när veterinären skulle trycka på urinblåsan sprack den. Katten fick då opereras akut, och några timmar efter operationen kunde ägarna hämta hem katten. Men bara någon timme efter att de kommit hem dog katten.

Anmälde händelsen
Kattägarna anmälde fallet till Veterinära ansvarsnämnden, som konstaterar att veterinären gjorde rätt när han försökte tömma urinblåsan, men efter opreationen borde han ha gett katten vätska, för att återställa vätskebalansen.

Han hade också för bråttom med att skicka hem katten, utan borde ha väntat med det tills den hade kissat, eller skickat katten vidare till ett djursjukhus. De försummelserna leder till att Veterinära ansvarsnämnden ger veterinären en erinran.

Erinran mildare
En veterinär ska på ett anmärkningsvärt sätt ha brustit i sin yrkesutövning för att få en varning, eller den mildare varianten erinran, som i det här fallet.

Det sker i ungefär en tredjedel av alla de fall som kommer in till Veterinära ansvarsnämnden.

Däremot är det mycket sällsynt att en veterinär har begått så allvarliga fel att han eller hon blir av med sin legitimation.