Kraftigt höjda avgifter inom hemtjänst

Från och med juli nästa år blir det dyrare med hemtjänst och matleveranser för äldre i Uppsala kommun. Äldrenämnden beslutade igår att höja avgifterna.

Orsaken är att äldreomsorgen behöver mer pengar för att kunna bygga ut hemtjänst och vårdboenden, men för en del äldre kommer höjningarna att bli rejäla, i vissa fall fördubblas kostnaden för hemtjänst.
- Det kommer att kännas lite tungt i början innan man vänjer sig vid detta, säger Gustaf von Essen som är kristdemokratisk ordförande i äldrenämnden.

Är det rimligt att man höjer så här mycket på en gång?
- Det bästa vore om man kunde höja allteftersom tiden går så att man kan följa med kostnadsutvecklingen. Uppsalas pensionärer har på sätt och vis haft det bäst i landet när det gäller avgifter, nu kommer Uppsala att hamna på ungefär samma nivå som resten av landet.

Christer Engqvist
christer.engqvist@sr.se