Expert kommenterar Tvärredshärvan

Turerna kring den omdiskuterade husaffären i Tvärred rullar vidare. Centerpolitikern Månika Sager fick köpa ett hus trots att hon inte lagt högsta budet.

Lars Korsell på Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har forskat kring korruption i kommuner och han menar att nära relationer mellan politiker i mindre kommuner kan leda till problem.

- Ett problem inom korruptionen handlar ju om att man får för nära relationer. Ganska många hänvisar just till att de inte kan reglerna eller vet var gränserna går, säger Korsell.

Lars Korsell på BRÅ tror att det finns många politiker och tjänstemän i kommunerna som inte heller har tillräcklig kunskap om vilka regler som gäller.