Arbetsmiljöbrister på förskola

Förskolan vid skolan i Lärbro har kvar många av de brister i arbetsmiljön som Arbetsmiljöverket upptäckte redan 2006.

Vatten samlas på tomten och fryser till is på vintern - det ökar risken för fallolyckor. Utrustning som skötbord och datorarbetsplats är inte anpassad efter personalen och kan orsaka belastningsbesvär.

Elva personer delar på ett kontorsrum på tio kvadratmeter. Rummet används också till möten, som lagerlokal och vid föräldrasamtal. Det är anmärkningsvärt att personalen tvingas sköta sina arbetsuppgifter i det här trånga rummet, skriver Arbetsmiljöverket. En dörr går inte att stänga ordentligt och det orsakar dragproblem.

Förskolan vid skolan i Lärbro har tid på sig till den 3 december att yttra sig om skrivelsen. Om skolan inte gör något åt problemet kan den bli tvungen att betala vite.