Brister på brandstation i Visby

Brandstationen i Visby har en rad brister i arbetsmiljön, konstaterar Arbetsmiljöverket efter en inspektion.

Till exempel tränger avgaser från fordonshallen in i omklädningsrummen, flera maskiner har brister som innebär risker för de personer som använder dem, tunga hjul måste lyftas högt och vissa äldre bilar saknar bilbälte.

Senast den 1 februari nästa år ska bristerna vara åtgärdade, skriver Arbetsmiljöverket.