Akut brist på deltidsbrandmän

Det är åter brist på deltidsbrandmän på Gotland. Totalt fattas elva deltidsbrandmän över hela Gotland. I Slite är situationen mest akut, vilket innebär att räddningstjänsten nu måste dra ner på beredskapen i Slite.

En av orsakerna till vakanserna är att fler äldre deltidsbrandmän slutat, eller fått andra jobb som innebär att de inte längra kan stå i beredskap för räddningstjänsten.

För att försöka få tag i fler deltidsbrandmän kommer räddningstjänsten nu att starta en rekryteringskampanj, bland annat i samband med julskyltningen i Visby.