Östergötland samlas mot miljöhot

För att utveckla Östergötlands samlade miljö- och klimatarbete håller länsstyrelsen idag ett seminarium för länets politiska ledningar kring frågan.

Enligt landshövding Björn Eriksson är klimat är klimatförändringarna en av de största utmaningar som vi står inför och därför krävs det samarbete och medverkan.

Vid mötet deltar ett trettiotal politiker från länets kommuner, landstinget och Regionförbundet Östsam.