Priserna på skog fortsätter stiga

Det går bra för skogsindustrin. Priset på skogsråvara fortsätter att stiga och Norrland har i dag den högsta prisnivån i landet. Och får man tro skogsägarna kommer priserna fortsätta stiga.

Det visar årets Skogsbarometer, en rapport som årligen tas fram av LRF Konsult och Swedbank.

Skogsbarometern undersöker årligen de privata skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen.

I årets undersökning visar det sig att betydligt fler skogsägare än tidigare är tillfreds med lönsamheten och man tror på ökade virkes- och fastighetspriser.

Femtionio procent av skogsägarna anser att det är ganska eller mycket lönsamt att köpa skogsmark. Det är en ökning med 20 procent sedan 2003.

Undersökningen visar också att den genomsnittlige skogsägaren knappast är någon ungdom. Fyrtio procent av de tillfrågade är över 60 år.

Men Ingemar Olofsson vid LRF Konsult i Örnsköldsvik, tror att den stigande prisnivån kommer att vända.

- Man kan börja skönja en dämpning av prisnivån och det kan betyda att konjunkturen vänder och går ner. Men det är svårt att säga när och hur långvarig den nedgången blir.

Men den slutlige konsumenten kommer inte att påverkas särskilt av detta, säger han.

Marcus Olofsson
marcus.olofsson@sr.se