Svenska observatörer i Kosovo

På lördag är det val i Kosovo - en provins i Serbien med en hel del kopplingar till Sverige. Många människor från Kosovo bor i Sverige, svenskt bistånd går till området, och där finns också en svenska militär styrka som arbetar med att säkra freden. I dagarna finns i Kosovo även en grupp observatörer som ska se till att valreglerna följs.

Vår reporter Olgica Lindquist har pratat med en av dem på telefon - David Dahmén, som är en så kallad långtidsobservatör:

15 svenska valövervakare deltar i Europarådets mission under parlaments- och kommunalvalen i Kosovo.

Valen hålls på lördag den 17 november i en atmosfär av djupt misstänkliggörande mellan nationerna. Serberna har under de två senaste valen deltagit med 1% vilket kan upprepas, men det finns även på kosovoalbanernas sida en och annan som vill bojkotta detta val i protest mot de ledande politikerna som i deras ögon försummar chanserna för att bilda ett självständigt Kosovo.

Det är en sådan atmosfär som möter svenska observatörer. Bland dem finns två som under en längre tid varit där och förberett arbetet för de andra. En av de är David Dahmén, som befann sig i Pec eller Peja som staden heter på albanska, då vi ringde honom.

Reporter: Olgica Lindquist