SSAB får öka produktionen

De stora tunga miljöfrågorna, om att minska totalmängden av miljöfarliga utsläpp till luft och vatten från SSAB i Oxelösund, skjuts på framtiden. Det framgår av en dom som miljödomstolen meddelade på torsdagen.

Domen innebär att SSAB får grönt ljus för de produktionsökningar som bolaget vill genomföra.

Därmed körs Naturvårdsverkets krav på en tidsbegränsning för det gamla koksverket, med delar från 50-talet, över.

Koksverket står för stora delar av verkets utsläpp av stoft, tungmetaller och cancerfamkallande kolväten.

SSAB i Oxelösund är idag en av de största utsläppskällorna av miljöfarliga ämnen söder om Dalälven.