Vill bygga vindkraftverk i Blekinge

Det kommer att byggas nya vindkraftverk i Blekinge. Det är de två bolagen Vattenfall och Sveaskog som samarbetar.

De vill sammanlagt bygga 550 vindkraftverk på skogsmark i fem län, bland annat i Blekinge.

Nu ska Vattenfall leta efter blåsiga områden i Blekinge och sedan ska tillstånd sökas och beviljas innan bygget påbörjas.