Förlossningsvården i länet granskas

Under det senaste halvåret har barn dött före och efter förlossningen och därför ska nu hela vårdkedjan, med mödrahälsovården, kvinnoklinik och barn- och ungdomskliniken granskas av en extern utredare.

Det handlar om flera ärenden där barn dött eller fått en allvarlig skada. De flesta dödsfallen har hittills bedömts som att de inte kunnat undvikas. Det handlar till exempel om att barn fötts med missbildningar eller dött redan i livmodern.

Socialstyrelsen granskade förlossningsvården våren 2006 utan att hitta några brister. Nu ska de följa upp den granskningen med hänsyn till de senaste anmälningsfallen.