Svårt att rekrytera veterinärer

Trycket på utbildningsplatser för den som vill bli veterinär är stort samtidigt som det är svårt att rekrytera veterinärer. Åsa Juberget på Nordvärmlands smådjurspraktik vill anställa två veterinärer - men det är svårt att få intresserade.