30-årig man avled av metadonbehandling mot smärta

En trettioårig man som led av kroniska smärtor efter en trafikolycka avled av behandlingen han fick på Sundsvall- Härnösands sjukhus som nu har anmält händelsen enligt lex-maria.

Mannen fick Metadon som också används vid drogavvänjning som medicin för att dämpa smärtorna. Men han mådde inte bra och fick biverkningar, dosen minskades men det hjälpte inte, fyra dygn efter att han började med metadon avled han av en överdos.

Sjukhuset överväger nu att helt sluta med metadon som behandling för kronisk smärta.