Vindkraftpark planeras i Zinkgruvan

Flera stora vindraftverk planeras vid slamdammen i Zinkgruvan. Tillsammans kan vindkraftverken producera el som skulle räcka till 18 000 lägenheter. Det är inget företag som ligger bakom idén, utan privatpersonen Tor Nyberg.

14 vindkraftverk planeras i närheten av Zinkgruvan. Nio av dem hamnar i Askersunds kommun och fem i Motala. Det handlar om relativt stora vindkraftverk med tornhöjd på 105 meter och vingdiameter på omkring 90 meter. 

Inblandade länsstyrelser och kommuner har fått information, men ett slutgiltigt besked har än så länge inte kommit till Tor Nyberg.

Men det är inte bara tillstånd som krävs. Kostnaderna för att bygga de 14 vindkraftverken överstiger 200 miljoner kronor och det krävs att fler finansiärer är med för att det ska bli av.

Leveranstiden på delarna är lång, men Tore Nyberg hoppas att vindkraftverken kan stå klara om tre år.