Kustkommuner vill hamna på FN-lista

Nu ansöker Karlshamn, Karlskrona och Ronneby om att Blekinge skärgård ska få kandidera till att bli ett så kallat biosfärområde.

Kommunerna och Länsstyrelsen hoppas på att FN-organet Unesco så småningom ska utnämna kustområdet till ett område med särskilt höga natur- och kulturvärden.

För att få bli ett sådant område krävs bland annat att det finns förutsättningar för människor att bo året om i skärgården, och att det finns ett lokalt intresse för traditionella näringar som småskaligt fiske, kustjordbruk och båtbyggeri.