Domstolsdatorer utslagna

De svenska domstolarnas IT-system har varit utslaget hela dagen. Bland annat har både Gävles och Hudiksvalls tingsrätter drabbats.

Problemen gör att domstolarna bland annat inte kan boka in häktningar och rättegångar samt att få fram domar som har avkunnats.

Domstolsverkets IT-avdelning vet ännu inte vad felet beror på, eller när det kan vara åtgärdat.