Samarbete ska hjälpa småkommuner att mäta kvaliteten på luften

Östergötlands luftvårdsförbund erbjuder samtliga kommuner i länet att samverka för att mäta luftföroreningar.

Syftet är framför allt att göra det lättare för de mindre kommunerna att följa lagstiftningen till en acceptabel kostnad.

Enligt miljölagstiftningen ska alla kommuner redovisa hur det står till med luftkvaliteten i kommunen. Bor det fler än 10 000 människor i kommunen måst fysiska mätningar ske regelbundet, är det färre räcker det med att redovisa luftkvaliteten genom uppgifter som man får fram via speciella dataprogram som räknar ut hur luften  påverkas av den trafik som finns i kommunen.

Speciellt för de mindre kommunerna har svårt att leva upp till lagstiftningen. Därför föreslår luftvårdsförbundet att de gemensamt kan dela på kostnader för mätutrustning och dataprogram.

Kostnaden för programmet som tagits fram av SMHI beräknas till runt 20 000 kronor per år vardera för Norrköping och Linköping. För Finspång är kostnaden 10 000, för Åtvidaberg 8000 och för Ydre 5000 kronor.

Mätutrustningen föreslås kosta 2000 kronor per år för alla kommuner utom Linköping och Norrköping som betalar 5000 kronor.

Senast den sjunde december ska kommunerna ha tagit ställning till om de vill samverka kring luftkvalitetsfrågorna.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se