Länets skogar - en dyster samling

Vad händer med gammelskogarna i länet? Skogar som är viktiga för att många hotade växt- och djurarter ska ha en chans att leva vidare. SR Västernorrland har grävt sig ner i skogsmyllan och tittat närmare på gammelskogens framtid. Och det är en dyster mylla som tittar fram.