Sisu-nyheter på svenska vecka 46: Fris’ sekreterare lämnade sitt uppdrag

Ämnen den här veckan:
Fris’ förbundssekreterare lämnade sitt uppdrag. Regeringslöften om finskan kan dra ut på tiden. Svenska kyrkan vill nå sverigefinnar. Författaren Asko Sahlberg fick Gnistans pris.

Fris’ förbundssekreterare lämnade sitt uppdrag

Den omstridde förbundssekreteraren för Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (Fris) Jan-Olof Källström har lämnat sitt uppdrag på förbundskansliet. Källström avslutade sin anställning den 1 november, trots att hans förordnande sträckte sig till årsskiftet. Under oktober eskalerade en intern konflikt inom förbundet och flera lokalföreningar hotade lämna förbundet om inte stora omorganiseringar sker. På ett medlingsmöte i oktober beslöts att en neutral arbetsgrupp på tre personer kommer att tillsättas för att leta kandidater till en ny styrelse. Fris ska snarast göra upp en verksamhetsplan för 2008 och före årsskiftet presentera en långsiktig plan för de närmaste tre åren.

(SR Sisuradio/ Niki Bergman)

--

Regeringslöften kan dra ut på tiden

Den förbättring som regeringen lovat för modersmålsundervisningen i finska kan dra ut på tiden. Lagförslaget, som innebär att kravet om att finska är ett aktivt språk i hemmet för att få undervisning i finska slopas, kommer att skickas på remissrunda till de stora sverigefinska kommunerna i början av nästa år. Målet är fortfarande att förbättringarna ska träda i kraft till hösten, säger ministersekreterare Margareta Wiman, som förbereder lagförslaget på utbildningsdepartementet.

Utbildningsminister Jan Björklund och minoritetsminister Nyamko Sabuni berättade strax före årets budgetproposition att reglerna för rätten till modersmålsundervisning i finska skulle ändras och bli lika för alla minoriteter. Då krävs det inte längre att språket är aktivt i hemmet, inte heller att fem elever vill ha undervisning i finska i kommunen för att en ska få rätt till det. Björklund och Sabuni ämnade att förändringen skulle träda i kraft till höstterminen 2008. Nu är det osäkert om det egentliga lagförslaget hinner bli klart och antaget tills dess när remissrundan startar först i början på nästa år.
(SR Sisuradio/Tiina Laitila Kälvemark)

--

Svenska kyrkan vill nå sverigefinnar

Svenska kyrkan har tillsatt en referensgrupp för att se över hur man kan nå ut till kyrkans finskspråkiga medlemmar över en bred front. Referensgruppen som består av kyrkans anställda och aktivt kyrkfolk har hittills sammankallats två gånger. Den har bland annat fått i uppgift att se över kyrkans förslag till kommunikationsstrategi. Ritva Seppälä, som ingår i referensgruppen, anser att det är särskilt viktigt att satsa på information på finska på kyrkans hemsida för att locka unga sverigefinnar till kyrkans verksamhet.
(SR Sisuradio/Niki Bergman)

--

Asko Sahlberg fick Gnistans pris

Författaren Asko Sahlberg har fått kulturföreningen Gnistans stipendium. Stipendiet, som är värt 50 000 kronor, tilldelas varje år en konstnär som verkar i västra Sverige. Det är första gången som stipendiet tilldelats en författare som skriver på finska i Sverige.
(SR Sisuradio/Liisa Paavilainen)

--

Redaktör Niki Bergman
niki.bergman@sr.se

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.