Problem med domstolarnas IT-system

De svenska domstolarnas IT-system Vera var utslaget hela fredagen. Det påverkar rättsinstanser i hela landet och vållar problem när det gäller att boka in bland annat häktningar och rättegångar samt att få fram domar som avkunnats.

Enligt Domstolsverkets IT-avdelning är det ett oplanerat driftavbrott som man inte vet orsaken till. Man vet inte heller när felet kan bli avhjälpt.