Tomtprishöjning föreslås i Växjö

De kommunala tomtpriserna i Växjö stad föreslås höjas med 100 kronor till 375 kronor per kvadratmeter. Det innebär en höjning med hela 36 procent.

De kommunala tomtpriserna i Växjö stad föreslås höjas med 100 kronor till 375 kronor per kvadratmeter. Det innebär en höjning med hela 36 procent.

Men enligt Paul Herbertsson, mark- och planeringschef på tekniska förvaltningen, är höjningen en anpassning till marknadsläget för Växjös markpriser, och Växjö ligger ändå under jämförbara städer i Småland, Blekinge och Skåne.

Höjda markpriser kommer enligt Paul Herbertsson inte att försämra Växjös ställning som attraktiv bosättningsort.

Också för industrimark föreslås en prishöjning, med 29 procent, det är den första höjningen sen 1992.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se