Rapande kossor en del av lantbrukets klimatpåverkan

Kossor som rapar mindre, mindre mängder handelsgödsel. Det är några sätt för lantbruket att minska sin klimatpåverkan.

Förändringar av klimatet stod i fokus idag på klimatkonferensen i Gullbranna i Södra Halland.

I snitt rapar en mjölkko ut 130 kilo metan per år, men även kor som kanske är sjuka och ger lite mjölk släpper ut mycket metan. Därför är friska och välproducerande djur mer miljövänliga.

- En annan växthusgas som ökat kraftigt  är den så kallade lustgasen, berättar Christel Cederberg  doktor i miljövetenskap

- När man ser på ett livsmedels klimatpåverkan måste man titta på hela livscykeln, säger hon.