Brist på fortbildning och stressig arbete anledning till för få distriktsläkare

Det fattas distriktsläkare på länets vårdcentraler. Snart kanske läkarnas jobb får delas av flera yrkesgrupper, befarar en av närsjukvårdsdirektörarna i länet.

Men det finns blivande distriktsläkare i Östergötland. Ett 60-tal går just nu vidareutbildningen.

- I mina ögon är det bland det roligaste man kan göra som doktor att vara distriktsläkare. Man får arbeta med patienter med skilda problem och olika medicinska svårigheter. Man får dessutom jobba med patienter med varierande ålder och det de flesta tycker är mest stimulerande är att få följa sina patienter över tid, säger Anna Segernäs som är en av dem som utbildar sig till distriktsläkare.

En distriktsläkare på en vårdcentral har först utbildat sig till läkare och fått sin legitimation. Därefter har hon eller han vidareutbildat sig under fem år i specialiteten allmänmedicin.

Svårt att orka till 65
Efter det väntar en tuff arbetssituation på en vårdcentral, med många patienter per läkare och få möjligheter till vidareutbildning. Det här avskräcker många från att bli allmänläkare, säger Anna Segernäs. Det skrämmer henne också.

- Jag ser det här som en stor svårighet i möjligheten att vara verksam som distriktsläkare i Sverige i dag över en längre tid. Att kunna bibehålla en god kvalitet i patientarbetet och kunna arbete heltid som läkare hela yrkeskarriären, men jag kan inte tänka mig någonting mer fantastiskt att arbeta med.

Närsjukvårdsdirektör Steen Ekdahl har tidigare sagt till nyheterna att han ser en möjlighet att i framtiden låta andra yrkesgrupper på vårdcentralerna ta över en del av läkarnas jobb, om det inte blir många fler allmänläkare.

Locka läkarstudenter
För att det ska bli fler i yrket så anser Anna Segernäs att det måste satsas på vidareutbildning för de färdiga distriktsläkarna och göras någonting åt den höga arbetsbelastningen. För det finns intresse för yrket.

- Bland läkarstudenter är det en stor andel som ser allmänmedicin som en möjlighet i sin framtida yrkeskarriär och det är dem det gäller att få tag i och övertyga att det är någonting man kan jobba med som är stimulerande över tid.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se