Tullskolans framtid är fortfarande oviss

Det är fortfarande oklart om de föreslagna besparingarna inom skolan i Karlskrona kommer att räcka.

Detta trots att Barn-och ungdomsförvaltningen på fredagen lade fram ytterligare ett förslag för att få bukt med budgetunderskottet på 18 miljoner kronor.

Jan Olof Petersson (fp) står bakom det nya förslaget som Barn- och ungdomsförvaltningen lade fram på fredagen om att lägga ner Vedebyskolan.

Men det finns många frågetecken. Tullskolans framtid är ännu oviss, eftersom femklövern vill vänta in Skolverkets beslut om Tullskolan kan bli en friskola eller inte.

Backaboskolan finns inte med i förvaltningens nya förslag över huvud taget, då Jan-Olof Petersson vill vänta in och se mer i detalj hur många som kommer att bo i det området, och hur många som kommer att behöva en skola.

Oppositionsrådet Patrik Hansson (s) är mycket kritisk till den styrande femklöverns agerande när det gäller skolbesparingarna.

Han säger att beslutet att vänta på Skolverkets beslut om Tullskolan, bara är en dimridå som ska dölja det faktum att man redan har lovat att Friskolan Galären ska ta över skolbyggnaden.

Karin Norberg
karin.norberg@sr.se