Nord- och sydkorea får godstågtrafik

Nord- och Sydkorea har kommit överens om att starta regelbunden godstågstrafik över den hårt bevakade gränsen mellan länderna.

Gränsen mellan Nord- och sydkorea anses vara den hårdast militärt bevakade gränsen i världen.

Beslutet om godstrafiken, som ska börja 11 december, togs på det möte mellan ländernas premiärministrar som avslutades i Söul i Sydkorea under fredagen.

Under mötet beslutades också att en gemensam fiskezon ska inrättas i Gula havet för att försöka förhindra konflikter till havs.

De Nord- och Sydkoreanska premiärministrarna ska framöver träffas var sjätte månad.