Positivt besked om friköp av fjällmark

Länsstyrelsens rennäringsdelegation anser att jordbrukarna Stig och Ann-Kristin Kristiansson bör få friköpa fjällägenheten Bruksvallarna nr 18. Kristianssons vill köpa marken som de i dag arrenderar bland annat för att kunna få lån till bygget av en modern ladugård.

En förutsättning för att kunna fortsätta driva jordbruket, enligt dem själva. Nu går ärendet vidare till Statens Fastighetsverk och därefter till Jordbruksverket som tar definitivt beslut om försäljningen.

- Min bedömning är att Jordbruksverket kan ha fattat beslut under första kvartalet nästa år, säger Bertil Hedman vid rennäringsenheten på länsstyrelsen.

Men han lägger in en brasklapp om att frågan om försäljning av fjällägenheten ännu inte är avgjord. Det som framförallt skulle kunna få Jordbruksverket att tveka är storleken på markområdet - flera tiotals hektar.

Hittills har det skett väldigt få försäljningar av statlig mark i den omfattningen, inom renbetesfjällen.