Kvinnoföretag får mindre stöd

Kvinnliga företagare i Sverige får inte lika mycket stöd från staten som sina manliga kolleger.

De manliga företagarna får ut stöd i flera former, och även större belopp än de kvinnliga företagarna, enligt en undersökning från Nutek som Svenska Dagbladet har tagit del av.

Två förklaringar som Nutek ger är att kvinnor i regel är försiktigare med att söka lån, och att de driver andra typer av företag än männen gör.