Socialministern vill ha kvar BO

Barnombudsmannen (BO) får vara kvar, skriver socialminister Göran Hägglund på Aftonbladets debattsida.

Ministern skriver att BO är alltför viktig för det framtida arbetet och även framöver kommer att ha en viktig roll i arbetet med att ta tillvara på barns rättigheter.

För ett par veckor sedan föreslog Statskontoret att regeringen skulle inrätta en barndelegation.

Delegationens uppdrag skulle vara att granska hur svenska kommuner och myndigheter följer FN:s barnkonvention. Statskontorets slutsats var att delegationen skulle kunna ersätta BO.

Men Göran Hägglund anser att den svenska barnombudsmannen är ett internationellt föredöme som fyller en viktig roll när det gäller att tillämpa ett barnperspektiv inom skola, psykiatrin och socialtjänsten.