Läkare får erinran för felaktigt läkemedel

En läkare som varit verksam vid Svegs hälsocentral i Härjedalens kommun åläggs en erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Orsaken är att han bland annat skrev ut ett felaktigt läkemedel till en patient.