Ringhals har granskats

Ringhals kärnkraftverk har haft besök av en grupp internationella experter från organisationen WANO, World Association of Nuclear Operators, som granskat verksamheten på en rad olika områden.

Granskningen berörde saker, som expertgruppen vid ett tidigare besök ansåg borde förbättras.

Efter att gruppen från WANO granskat de områden där man för två år sen ansåg att Ringhals skulle kunna förbättra sig ska man nu skriva en rapport, som dock inte är offentlig och vars innehåll inte får avslöjas.

Muntliga besked
Ringhalschefen Bertil Dihné fick ändå en muntlig genomgång som visade att Ringhals ungefär blivit bättre på två tredjedelar av de punkter som påpekade sist.

Bertil Dihné vågar ändå avslöja att experterna från WANO tyckte att renligheten och underhållet på Ringhals kan bli bättre.

– Ordning och reda är en fråga om attityder och beteenden och att man inser att också de små detaljerna är viktiga. Där kan vi bli bättre, säger han.

Var det någonting man verkligen gjorde tummen ner för?

– Nej, säger Bertil Dihné.

Ringhals ska nu jobba vidare med de punkter WANO påpekat inför den större granskning av alla Sveriges kärnkraftverk som organisationen IAEA ska göra 2010.