Gymnasiesärskolan vill starta simlinje

I Katrineholms kommun finns planer på att skapa en gymnasieutbildning inriktad mot simning. Det är gymnasiesärskolan på Duveholm som har planer på det här.

Redan idag så bedriver skolan ett projekt där man samarbetar med Katrineholms simsällskap, handikappidrottsförbund och grundsärskolan. Samarbetet går ut på att eleverna kan välja just simning som tillval under sin utbildning.

Nu vill särskolan ta det hela ett steg längre och starta en speciell simlinje.