Kriminella nätverk kartläggs

Även i länet intensifierar polisen insatser mot kriminella nätverk. Nya  resurser tillsätts i den nya organisationen. Bl a ingår den tidigare kriminalunderlättelsetjänsten .

Den kartläggningen som gjorts visar att det finns ett 70 tal i länet som livnär sig på grov kriminell verksamhet. De är föremål för ständig uppmärksamhet av polisen,.

-Det arbetet har varit framgångsrikt säger den operativa chefen Ulf Eriksson.

 Ett kriminellt nätverk i Västervik har precis dömts till långa fängelsestraff och på torsdagen väcktes åtal i en stor narkotika härva med Kalmar som centrum .

Polisen har också har en viktig uppgift att bryta nyrekryteringen till de här nätverken där bland annat MC-klubbar och deras kring klubbar ingår. Där finns i dag redan kopplingar till länet