Ökad satsning för att få fler invandrare till landsbygden

Det kommer att bli en större satsning på att få fler invandrare till landsbygden och landsbygdsföretag i Fyrbodal. Det säger Marianne Barrljung på Hushållningssällskapet Väst till SR Radio Väst.

På tisdag är det dags för Åmål att få besök av ett nätverk för att utveckla projektet vidare. Och på onsdag kommer det att bli en workshop i Vänersborg där den statlige utredaren Matz Hammarström deltar.

Då ska man diskutera hur man får ut invandrare till landsbygden. Där kommer bland annat lantbrukare, naturbruksgymnasier och studieförbund att medverka.