Fängelsedom kvarstår för företagare

Hovrätten fastställer domen på fängelse i ett år och åtta månader för grovt bedrägeri och bokföringsbrott för en 63-årig företagare i Göteborg.

Mannen lurade till sig drygt 1,3 miljoner kronor genom att lämna oriktiga uppgifter om sitt hälsotillstånd till försäkringskassan.

Bokföringsbrottet består i att han inte bokfört affärshändelser i sitt företag samtidigt som han fick förtidspension.