Mindre stöd till kvinnliga företagare

Kvinnliga företagare får mindre stöd från staten än manliga företagare. Männen får ut stöd i flera former, och även större belopp än de kvinnliga företagarna, enligt en undersökning från Nutek som Svenska Dagbladet har tagit del av.

Två förklaringar som Nutek ger är att kvinnor i regel är försiktigare med att söka lån, och driver andra typer av företag.