Sundsvalls gator kan höjas för högre tillgänglighet

Sundsvalls citykärna ska bli mer tillgänglig för handikappade. Det är i alla fall förhoppningen när Sundsvalls kommun nu har tillsatt en projektgrupp för att titta på olika lösningar.

Som det är idag kan det vara problematiskt att som rullstolburen ta sig in och ut i affärerna längs thulegatan, eftersom många av entreerna har höga trappor utan ramp.

En av lösningarna som kommunen tittar på är att höja gatorna till samma nivå som entréerna.