Färdtjänst och sjukresor ska samordnas

Regionförbundet i Uppsala län tog i går beslut om att gå vidare med planerna på att samordna färdtjänst och sjukresor i länet.

Som ett första steg ska Uppsala och Knivsta tillsammans med landstinget börja med det här, men även de övriga kommunerna i länet är positiva.
- Förslaget är nu klart och bakom förslaget står alla kommuner och landstinget, säger  Liv Hahne, som är ordförande i trafik- och samhällsplaneringsberedningen på regionförbundet.

Upplandsnytt har tidigare rapporterat om förslaget om att slå ihop färdtjänsten och sjukresorna. Kritiska röster har höjts, främst från handikapporganisationer som menar att de som beställer färdtjänst och måste samåka med sjukresenärerna nu får en längre resa innan de når sitt mål, dessutom måste resan planeras mer innan beställningen görs, menar kritikerna. 

Igår beslutade dock regionförbudet att gå vidare med planerna. På ett möte var representanter från samtliga länets kommuner med och alla var positiva. Först ut blir alltså Knivsta och Uppsala tillsammans med landstinget, dessa har ännu inte beslutat men det är troligt att blir så. De andra kommunerna ska bevaka hur det hela fungerar innan de bestämmer sig. Lars Persson, som är ombudsman för handikappföreningarna i Uppsala, är inte glad över gårdagens beslut.
- Det är ju beklagligt att man inte lyssnat på alla de brukare av färdtjänst som inte vill ha det här. Det dåliga är att människor upplever en stor otrygghet i att behöva beställa och planera sitt liv mer än vad man behöver göra annars.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se