Socialtjänst hade för hård attityd

ÖRKELLJUNGA. Socialtjänsten i Örkelljunga kommer framöver att ta större hänsyn till den enskilde individens behov. Detta efter att länsstyrelsen dömt ut de riktlinjer kommunen haft för försörjningsstöd till missbrukare.

Det har varit en intensiv lokal debatt i Örkelljunga om hur man ska behandla människor med missbruksproblem som behöver socialbidrag. Timo Lordhem kommer genom sitt arbete i Korskyrkan i kontakt med människor som är i en sådan situation och han har reagerat starkt över den hårda attityd som socialtjänsten haft.

Men nu har alltså länsstyrelsen kommenterat socialens riktlinjer och dömt ut delen som handlar om missbrukare. Man får inte dra in socialbidraget bara för att en människa inte lyckas få bukt med sitt missbruk, enligt länsstyrelsen.