Inga miljöbrott till åtal - åklagare hinner inte

Hittills i år har inte ett enda arbetsmiljöbrott i Västra Götaland lett till åtal.

Detta trots att tre åklagare har utsetts att särskilt utreda arbetsmiljöbrott. Men de åklagarna har samtidigt kvar sina gamla uppgifter, så resurserna för arbetsmiljöbrott har totalt sett blivit mindre.

Ja, förra året lagfördes totalt åtta fall av arbetsmiljöbrott - det vill säga att arbetsgivare antingen åtalades eller fick strafföreläggande för olyckor på arbetsplatserna i Västra Götaland.

I och för sig en låg siffra, men hittills i år är resultatet ännu sämre, eftersom ännu ingen av många arbetsplatsolyckor lett till åtal.

I år förändrades organisationen för åklagarna. Även om det på ytan ser ut som att man satsar mer på att utreda den här typen av brott så är det i praktiken en minskning av resurserna som skett. Detta eftersom de åklagare som ska ägna sig åt arbetsmiljöutredningar samtidigt ska leda andra utredningar.

- Nu tvingas vi lägga ned utredningar som blivit liggande för länge, säger åklagare Magnus Clase.