Inga arbetsmiljöbrott till åtal - åklagaren saknar resurser

Hittills i år har inte ett enda arbetsmiljöbrott i Västra Götaland lett till åtal. Detta trots att tre åklagare har utsetts att särskilt utreda sådana brott.

Men eftersom åklagarna samtidigt har kvar andra arbetsuppgifter har resurserna för arbetsmiljöbrott egentligen blivit mindre.