Distriktsäkare klandras av HSAN

En distriktsläkare vid Morö Backe vårdcentral i Skellefteå åläggs en erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Skälet är bristfällig undersökning av en 13-årig patient som drabbats av körtelförstoring bakom ena örat.

Läkaren har enligt HSAN inte undersökt patienten tillräckligt, det finns inga anteckningar i journalen att öron och körtlar undersökts.

Enligt HSAN är felet varken ringa eller ursäktligt och läkaren får därför en anmärkning, en så kallad erinran.