Hamnkonflikten på väg mot lösning - men blir fråga för kommunfullmäktige

Förhandlingarna i hamnen fortsätter - i första hand om striden kring övertidsarbetet - men nu kan parterna ha börjat närma sig varandra.  Dessutom kommer konflikten och Göteborgs hamns agerande där de bland annat tagit hjälp av en PR-firma - bli en fråga för kommunfullmäktige.

Parterna har nu förhandlat i sammanlagt åtta dagar; Göteborgs hamn på ena sidan och de två fackliga organisationerna Svenska Hamnarbetareförbundet och Transportarbetarförbundet på andra sidan.

Konflikten handlar om övertidsreglerna och arbetet på röda dagar som inte är schemalagt. I ett lokalt avtal, den så kallade Göteborgsbilagan, som Göteborgs Hamn sagt upp, konstateras att övertiden är frivillig och knuten till en särskild båt/objekt.

När arbetsgivaren ensidigt ville ändra på övertidsreglerna slutade hamnarbetarna helt enkelt att jobba övertid.

Nu har en arbetsgrupp tillsatts som ska arbeta fram nya arbetstidsregler och som ska träffas redan nästa vecka, erfar SR Göteborg. En signal om att parterna verkar redo att närma sig varandra och nå en lösning.

Samtidigt kommer konflikten upp i kommunfullmäktige, då Göteborgs hamn ägs av kommunen. Det är vänsterpartiet som är kritisk till att hamnen anlitar ett lobbyföretag för att få hjälp med att sprida en starkt partisk bild där ”våra anställda utmålas i sämsta tänkbara dager”.