Primärvården lider underskott på 16 miljoner

Primärvården i Västernorrland visar ett underskott på 16 miljoner inför nästa budgetår. Det är bland annat vårcentralerna i Ramsele, Junsele, Nyland och Höga Kusten som nu måste redovisa hur de ska täcka sina underskott.

Ulf Bohlin, ekonomichef för primärvården på landstinget i Västernorrland tycker situationen är allvarlig.

Häften av underskottet beror på att lönekostnaderna ökat mer än väntat säger Ulf Bohlin.

Av primärvårdens 35 enheter är det 6-7 stycken som visar underskott, bland annat flera vårdcentraler i Ångermanland samt mödravården i Sundsvall. Nu måste varje chef ta fram en handlingsplan och Ulf Bohlin utesluter inte att det också kan handla om att minska personalen.