Risk för korruption i små kommuner

Det finns risk för vänskapskorruption i mindre svenska kommuner, det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Men kommunalrådet Håkan Söderman i Lekeberg tror att det är tvärtom. I en liten kommun gäller det att tänka sig noga för, så att inte vänner och bekanta favoriseras, menar han.

BRÅ visar att just vänskapskorruption är extra förrädiskt då den typen av diskret korruption passar väl in i de svenska sociala koderna. Många gånger ses inte vänskapskorruption som något brottsligt, men Lars Korsell på BRÅ som skrivit rapporten säger att den typen av korruption kan stå kommuninvånarna dyrt, att man till exempel kanske väljer att köpa varor eller tjänster från ett företag bara för att det finns vänskapsband till det företaget. 

Håkan Söderman i Lekeberg har aldrig upplevt korruption i sin kommun, men han medger att det är viktigt att tänka sig för om det uppstår obekväma situationer.