Allvarliga fel stoppar färja i Göteborg

En estnisk färja ligger kvar i Göteborg sedan Sjöfartsinspektionen hittat flera allvarliga fel. Färjan skulle lämnat Cityvarvet i torsdags för att trafikera rutten Hirtshals-Strömstad-Langesund.

Men sjöfartsinspektörerna hittade 18 fel varav tolv så allvarliga att vart och ett varit nog för att ge trafikförbud.

Det handlar bland annat om att beredskapsbåten inte går att sjösätta, att högtalarsystemet inte fungerar och att vattentäta dörrar inte hålls stängda. De estniska myndigheterna godkände färjan så sent som i juni. Det skriver GT.