Skolverket går emot föräldrar i Örnsköldsvik

Skolverket väljer att inte gå på föräldarnas linje i ett fall i Örnsköldsvik där föräldrarna anmäler att en förskola har för många barn i förhållande till personalen och att lokalerna inte är säkra.

Skolverket tror på kommunens förklaringar men anser däremot att kommunen brustit i att göra en konsekvensbeskrivning av vilka konsekvenser den ökade barngruppen får.