Utredningshem under samma tak

Akuta utredningshem har nu flyttat ihop i ett och samma hus på regementsområdet i falun.
Samlingsnamnet är Dalarnas Familjehus, och i veckan öppnade det.
- Vi är bland annat till för barn och ungdomar som behöver stöd, det säger Karin Edward som är förbundsdirektör i Kommunalförbundet för vård och behandling som ligger bakom Familjehuset.